Tilbake til hovedside

  (c) Jannike Kayser      

 

 

 

 

 

 

 

 


Godmorgon oktober


godmorgon kjære by
med bilar og eksos
godmorgon
lastebil
og helikopter

det speglar seg
ei sol i vatnet
ser ut som sukkerspinn i rørsle
blinkande utover og innover
i symmetri
ei balettoppvising
der elektrona neiar,
bukkar, leikar seg og dansar
med atoma

i oktober
morgongry

 
Kontakt Jannike Kayser
Alle tekster er (c) Jannike Kayser
Gjengivelse er ulovlig uten forfatterens tillatelse.
jkayser@online.no